•  Křídlové brány

Křídlové brány mohou být jednokřídlé nebo dvoukřídlé s elektromechanickým pohonem.

Automatická křídlová brána